Monthly Archives: December 2011

Bahasa Melayu, bahasa yang juga dikenali dengan nama bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Daripada ketiga-tiga nama ini, nama yang aslinya ialah bahasa Melayu, iaitu bahasa yang penutur aslinya terdiri daripada orang Melayu yang terdapat di Semenanjung Malaysia dan pulau di … Continue reading

Posted in Uncategorized | 149 Comments

Peta:

Posted in Uncategorized | 61 Comments