Rujukan Manuskrip dan Buku Nadir

Peraturan Rujukan Manuskrip

  • Mengisi borang permohonan di kaunter Khidmat Pengguna
  • Mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Pustakawan Khidmat Pengguna. Dibenarkan merujuk satu (1) judul / naskhah manuskrip dalam satu masa.
  • Tidak dibenarkan membuat salinan foto ke atas manuskrip asal yang dirujuk / dikaji.
  • Boleh membuat cetakan mikro bahan manuskrip yang diperlukan jika telah ada dalam bentuk mikrofis / mikrofilem dengan kadar bayaran tertentu dan hanya untuk tujuan penyelidikan.
  • Menconteng, menulis, menggaris dan seumpamanya ke atas manuskrip yang dirujuk dilarang sama sekali.
  • Manuskrip tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran Ketua Pusat Dokumentasi Melayu.
  • Bertanggungjawab menjaga keselamatan manuskrip semasa membuat rujukan.

Comments are closed.