Info Pameran

PDM turut melestarikan projek serta kegiatan utama DBP khususnya membantu mengadakan pameran yang bertujuan untuk menyebarkan maklumat berkaitan kepada khalayak masyarakat. PDM ibu pejabat berserta cawangan dan wilayah juga turut bekerjsama dan memberikan sumbangan yang seumpamanya seperti mengadakan pameran utama sempena perasmian pejabat-pejabat wilayah, pameran Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) peringkat kebangsaan serta sempena sesuatu seminar atau persidangan.

Comments are closed.