Mikroform

Bahan yang terdapat dalam bentuk mikrofilem / mikrofis adalah seperti;

  • Akhbar dan majalah Melayu terbitan awal
  • Buku-buku nadir
  • Kertas kerja persidangan
  • Majalah–majalah terbitan DBP, dan Tesis/disertasi

Comments are closed.